KONTAKT

Uwielbiamy kontakt osobisty. Z przyjemnością zaprosimy Cię na świeżą, aromatyczną kawę!

Przy niej rozmowa upływa milej i to cudowna okoliczność, by poznać się bliżej.
Ale jeżeli wolisz inną formę – skontaktuj się z nami telefonicznie albo poprzez pocztę elektroniczną.

Obiecujemy, że każdy kontakt z naszą agencją będzie nawiązaniem ciekawej relacji
zawodowej i fascynującą rozmową o świecie komunikacji.

N42 Sp. z o.o.


TELEFON: 
+48 795 141 365
MAIL: 
n42@n42.pl

Oddział Warszawa:
ul. Nowogrodzka 42/9
00-695 Warszawa

Oddział Bydgoszcz:
ul. Jana III Sobieskiego 5/30
85-060 Bydgoszcz

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000610932
NIP: 7010564618
REGON: 364136520
Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł

Warszawa
Bydgoszcz