SPRZEDAŻ
REKLAM

Wprowadzimy Cię w świat reklamy poprzez:

  • dostęp do wszystkich kanałów medialnych
  • negocjację reklam
  • przekazanie zniżek klientom
  • pozyskiwanie alternatywnych form reklamy
  • konkursy
  • zabawy
  • outdoor
  • reklamę na rowerach
  • reklamę na gadżetach
  • graffiti
Zapraszamy do kontaktu.
sprzedaz reklam k